pl en de
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaty oraz pokrycie dachu blachą T 35 gr. 0,5 mm, dla inwestycji: Rozbudowa Istniejącej Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeczowicach

Inwestycja w trakcie realizacji

back